Jak się bawią przedstawiciele studentów

Nieprawidłowości finansowe w Parlamencie Studentów RP

Maj 21, 2016 / 0 / Anna Sobolewska, Marcin Sonnenberg

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP Mateusz Mrozek płacił pieniędzmi organizacji w kasynie. „Zachodzi podejrzenie uzależnienia od gier losowych” – mówią przedstawiciele PSRP i informują samorządy uczelniane, że przyczyną wniosku o odwołanie są kłopoty zdrowotne Mrozka. 22-go maja delegaci uczelni z całej Polski zdecydują, czy go odwołać.

18 kwietnia Rada Wykonawcza Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) poinformowała, że obowiązki przewodniczącego Parlamentu Mateusza Mrozka, studenta Uniwersytetu Warszawskiego, przejął Ariel Wojciechowski z warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Przyczyną miało być oświadczenie Mrozka o przejściowej niemożności sprawowania funkcji.

Jednocześnie Rada Studentów PSRP wystosowała wniosek o odwołanie Mateusza Mrozka. 22-go maja delegaci uczelni z całej Polski rozpatrzą go podczas nadzwyczajnej sesji Zjazdu Parlamentu.

„Zgodnie ze statutem wniosek zawierał przyczyny odwołania i wskazanie kandydata na nowego Przewodniczącego w osobie Ariela Wojciechowskiego” – napisała Oliwia Siwińska z Biura Prasowego PSRP w artykule na portalu „Forum Akademickie” – „Zmiany personalne związane są z otrzymaniem przez Radę Wykonawczą informacji o problemie zdrowotnym Mateusza Mrozka, który uniemożliwia dalsze sprawowanie funkcji Przewodniczącego PSRP oraz zarządzanie organizacją i jej finansami”.

To nie do końca prawda. We wniosku o odwołanie, poza chorobą, wymienione są również inne przyczyny – „uchybienia finansowo-rachunkowe budzące wątpliwości co do pozycji znajdujących się w wykazie transakcji z konta bankowego organizacji”, „naruszenie istotnych obowiązków dotyczących polityki finansowej PSRP” i „konieczność natychmiastowego przerwania sprawowania czynności przewodniczącego ze względu na zagrożenie dla interesu publicznego”.

Adam Gajek, pełnomocnik PSRP ds. współpracy międzynarodowej i zarazem przewodniczący Komisji Rewizyjnej Samorządu UW, poinformował parlamentarzystów Uniwersytetu Warszawskiego, że Mrozek płacił pieniędzmi PSRP w kasynie. Niestety Prezydium Parlamentu Studentów UW odmówiło nam udostępnienia nagrania z posiedzenia.

Rzecznik prasowy PSRP Maciej Kochański potwierdził, że zachodzi podejrzenie uzależnienia od gier losowych. Władze organizacji podkreślają jednak, że zgodnie ze Statutem Parlamentu, nie mają podstaw, aby żądać od Mateusza Mrozka zaświadczenia lekarskiego. Sam Mrozek takiego zaświadczenia nie przedstawił.

Wniosku o odwołanie przewodniczącego nie znajdziemy na stronie PSRP. Nie został on również rozesłany do samorządów studenckich mających wyłonić delegatów na Zjazd. Uzyskaliśmy go dopiero w odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wiele uczelnianych samorządów, z którymi się kontaktowaliśmy, twierdziło, że nie otrzymały informacji dotyczących tego, jakimi powodami kierowała się Rada Studentów składając wniosek o odwołanie Mrozka. Niektóre wiedziały jedynie, że powodem są kłopoty zdrowotne przewodniczącego.

Część posiedzenia Rady Studentów, na której omawiano sprawę Mateusza Mrozka, została utajniona. Wniosek został następnie odczytany ustnie, w formie pisemnej nie dotarł jednak nawet do komisji branżowych, które działają przy PSRP i zrzeszają uczelnie o danym profilu (np. Forum Uniwersytetów Ekonomicznych).  Ariel Wojciechowski twierdzi jednak, że część przedstawicieli komisji była obecna na odczytywaniu wniosku, a wcześniej władze PSRP spotkały się z przedstawicielami pięciu (na dziesięć) komisji, aby przedstawić im zaistniałą sytuację.

Udało nam się potwierdzić informację, że w całej sprawie chodzi o co najmniej kilkanaście tysięcy złotych, które przewodniczący wydał płacąc wielokrotnie służbową kartą w kasynie. Środki, zdaniem przedstawicieli PSRP, nie pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Najprawdopodobniej wszystkie pieniądze zostały zwrócone na konto PSRP.

Mateusz Mrozek pełni funkcję przewodniczącego od stycznia 2015 roku. Ma za sobą długą karierę samorządową. Był wcześniej m.in. członkiem Rady Wykonawczej PSRP, marszałkiem Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem Zarządu Samorządu Studentów UW. Formalnie wciąż pozostaje przewodniczącym PSRP. O jego odwołaniu zdecyduje dopiero Zjazd 22 maja.

Mimo tego, że Zjazd zbiera się w okresie, w którym wiele samorządów uczelnianych zajętych jest organizacją imprez z okazji Juwenaliów, najprawdopodobniej uda się zebrać odpowiednie kworum. Pierwszym krokiem do tego jest zarejestrowanie delegatów z przynajmniej 60 uczelni, co już się stało. Na liście delegatów 60 i 61 miejsce zajmują kolejno przedstawiciele Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Co ciekawe, ich przedstawicielami zostali Mieszko Czerniawski i Adam Gajek, studenci i samorządowcy Uniwersytetu Warszawskiego, związani też z PSRP. W sumie zarejestrowanych zostało 94 delegatów.

PSRP reprezentuje ogół studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie z 406 uczelni, choć samorządy mniejszych nie dysponują samodzielnym prawem głosu na zjazdach. PSRP opiniuje też akty prawne dotyczące studentów. Jego przedstawiciele uczestniczą w pracach komisji sejmowych czy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które nadzoruje PSRP, przynajmniej oficjalnie nic nie wie o prawdziwych przyczynach odwołania Mrozka, mimo że w Gabinecie Politycznym ministra Gowina zasiada były przewodniczący PSRP i współpracownik Mrozka z samorządu studentów UW Piotr Müller. W mailu wysłanym do Ministerstwa jako przyczynę planowanego odwołania Mateusza Mrozka podano problem zdrowotny. MNiSW nie zleciło w PSRP kontroli. Pełniący obowiązki przewodniczącego Ariel Wojciechowski poinformował nas, że PSRP złożyło zawiadomienie do prokuratury i jest w trakcie wyłaniania zewnętrznego audytora. Na Zjeździe poruszona zostanie również kwestia propozycji zmian w Statucie. Do tej pory przewodniczący jako jedyna osoba z władz PSRP dysponował kartą służbową. Jednym z postulatów jest ograniczenie kwot, którymi może dysponować przewodniczący.

Działacze studenccy obawiają się, że sytuacja może odbić się negatywnie na postrzeganiu środowiska studenckiego w Polsce.

Może ucierpieć zaufanie do Parlamentu Studentów RP oraz do samorządów studenckich w Polsce. Mogą także pojawić się spore wątpliwości, czy w PSRP do tej pory wszystko działało dobrze. Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona – komentuje Tomasz Tokarski, szef samorządu KUL i zarazem przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, jednej z komisji branżowych przy PSRP.

Z kolei Krzysztof Stępkowski, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland doradził nam, abyśmy przestali zajmować się sprawą Mateusza Mrozka, bo może to zaszkodzić już i tak nie najlepszej opinii na temat środowiska studenckiego w Polsce i przeszkodzić we współpracy z partnerami publicznymi i instytucjonalnymi. Zaznaczył, że nie jest to wyłącznie jego opinia, lecz także kilku największych studenckich stowarzyszeń w Polsce.

Czy sprawa Mateusza Mrozka wpłynie na pozycję Uniwersytetu Warszawskiego w środowisku studenckim? Ostatni dwaj przewodniczący PSRP, czyli Müller i Mrozek, wywodzili się właśnie z UW.

Wszędzie może znaleźć się czarna owca – mówi Tomasz Tokarski. – Piotr Müller był świetnym przewodniczącym, Mateusz Mrozek też cieszył się do tej pory dobrą opinią.

Ariel Wojciechowski uważa, że sprawa nie odbije się na wizerunku UW. Podaje przykład Adama Gajka z UW, który 12 maja został wybrany na członka komitetu wykonawczego Europejskiej Unii Studentów.

Dlaczego Mateusz Mrozek nie zdecydował się zrezygnować? Nie wiemy na pewno, ponieważ, mimo wielokrotnych prób, nie udało nam się z nim skontaktować. Przewodniczący zlikwidował również wszelkie publiczne profile w sieciach społecznościowych.

Prawdopodobne jest, że gdyby Mrozek złożył rezygnację, wraz z nim musiałaby zrezygnować cała Rada Wykonawcza, której członków wybiera właśnie przewodniczący. To zaś, zdaniem Ariela Wojciechowskiego, oznaczałoby „przerwanie ciągłości działań PSRP”.

Zgodnie ze statutem Parlamentu, wniosek Rady Studentów o odwołanie musi wskazywać nowego kandydata na przewodniczącego. Jeśli więc wniosek zostanie przegłosowany, nowym przewodniczącym zostanie Wojciechowski, który będzie piastował urząd przez resztę kończącej się w tym roku dwuletniej kadencji przewodniczącego. Ariel Wojciechowski zapewnia, że w takiej sytuacji nie będzie ubiegał się o reelekcję.

Decyzja została powierzona Zjazdowi, bo to najwyższy organ PSRP – powiedział nam Wojciechowski. Na pytanie, co stanie się, jeśli Zjazd nie odwoła Mrozka, odpowiedział, że nie jest w stanie przewidzieć dalszych decyzji Zjazdu.

Zapytaliśmy Mają Matuszewską, przewodniczącą Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i delegatkę UW na nadchodzący zjazd PSRP, czy zagłosuje za odwołaniem Mateusza Mrozka. „Zagłosuję zgodnie z interesem PSRP i UW” – odpisała.

Anna Sobolewska, Marcin Sonnenberg

kontakt do autorów:

anna.sobolewska@wariograf.org

marcin.sonnenberg@wariograf.org

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *